sennik senniki sny symbole sen w MocSnu

     

Jeśli chcesz abym pomógł Tobie zinterpretować sen to zajrzyj  tutaj
 

Co dają sny ? sennik wstęp

Symbole w snach
     Sennik
     Symbole indywidualne

Tłumaczenie snów - Pomoc

Podstawowy podział snów
     Sny symboliczne
     Sny odreagowujące
     Sny fizyczne
     Sny erotyczne
     Sny prorocze
     Sny odwrotne
     Świadome sny

Sny a czas - podział snów

Sny - Formy przekazu
     Sny powtarzające się
     Sny emocjonujące
     Sny niedokończone

Czego nie robić?

Jeszcze coś o snach
     Sny a bogactwo?
     Można wpływać na sny?
     Czy sny są bezpieczne?

Jak zapamiętywać sny?

Przykłady tłumaczenia snów
     Sen 1 i 2
     Sen 3
     Sen 4 i 5
     Sen 6
     Sen 7 ciekawostka

Informacje o serwisie

O autorze serwisu
     Honorowi współtwórcy

Linkownia

Poczta

   
       

Symbole indywidualne

Do poprawnego tłumaczenia snów symbolicznych wymagana jest znajomość informacji jakie kryją się pod występującymi w śnie symbolami. Większość znaczeń poszczególnych symboli jest niemal identyczna dla osób należących do tej samej kultury. Zdarza się jednak że poszczególne znaczenie jakiegoś symbolu jest indywidualne i charakterystyczne tylko dla jednej bądź kilku osób.

Jest to podobne do języka jakim posługują się ludzie zamieszkujących dany kraj. Przykładowo w Polsce oficjalnym językiem używanym przez wszystkich jest język polski. Nie wyklucza to jednak tego, że w poszczególnych rejonach można spotkać się z różnymi dialektami. Te dialekty różnią się pomiędzy sobą sposobem akcentowania, bądź występowaniem określonych charakterystycznych słów, które są zrozumiałe tylko dla osób zamieszkujących określony teren. Ten określony charakterystyczny sposób mówienia oczywiście nie tylko jest związany z miejscem zamieszkania. Różne formy wysławiania można spotkać też w subkulturach młodzieżowych lub nawet w zakładach pracy gdzie wprowadza się indywidualne nazewnictwo, które jest zrozumiałe praktycznie tylko dla pracowników określonej branży.

Z takimi samymi zjawiskami możemy mieć do czynienia w snach. Może po prostu w snach występować bardzo indywidualna symbolika. Problemem jest jak rozpoznać, że akurat dany symbol jest symbolem indywidualnym, oraz co on oznacza. Jest na to pewien sposób, pewna metoda, która pozwala na odczytanie co dany symbol oznacza, niezależnie od tego czy znaczenie tego symbolu jest powszechne czy indywidualne.

Ta metoda to swobodne skojarzenia. Termin ten wprowadził Sigmund Freud, a metoda ta praktycznie do dziś jest wykorzystywana i stosuję ją psychologia i psychiatria.
Swobodne skojarzenia polegają na tym, że analizując jakiś sen w pewien sposób sprawdzamy zawartość naszego umysłu w związku z określonym fragmentem snu, symbolem. Praktycznie przeprowadza się to w ten sposób, że zadajemy sobie pytania po czym szybko, nie zastanawiając się nad tym, udzielamy swobodnej, spontanicznej odpowiedzi. Szukamy po prostu skojarzeń jakie pojawiają się z określonym słowem, symbolem. Ważne jest to żeby nie zastanawiać się czy ta odpowiedź ma jakikolwiek sens. Istota tej metody polega na swobodnym niczym nie skrępowanym odpowiadaniu.

Przykładowo śniła nam się krowa pasąca się na łące. Więc pytamy się: krowa to... (odpowiadamy np. mleko), łąka to... (np. spokój) pasienie to ... (np. jedzenie). Pytamy się i odpowiadamy cały czas starając się w jakimś sensie mieć przy tym wyłączoną świadomość i wyłączoną świadomą kontrolę. Nie powinniśmy się zastanawiać czy to co odpowiadamy ma sens, czy też go nie ma. Po przepracowaniu w ten sposób całego snu włączamy nasz świadomy umysł i zaczynamy szukać jakichś związków pomiędzy otrzymanymi w ten sposób skojarzeniami. W ten sposób jest możliwość, że zinterpretujemy jakiś sen, lub poprzez swobodne skojarzenia dowiemy się co w naszym konkretnym przypadku oznacza jakiś poszczególny symbol.

Analizując ten przykładowy sen gdzie krowa pasie się na łące uzyskaliśmy przykładowe skojarzenia: mleko, spokój, jedzenie. Jest to przykładowy sen gdzie do tłumaczenia potrzebne byłoby poznanie jeszcze wielu szczegółów. Można jednak dokonać już jakiejś wstępnej interpretacji i taka wstępna interpretacja może wyglądać następująco:

Ktoś przyswaja sobie, czerpie skądś (je) wewnętrzny spokój (łąka) czego zewnętrznym efektem mogą być jakieś pozytywne wartości (mleko).Oczywiście potrzebne byłoby poznanie dodatkowych szczegółów żeby stwierdzić kogo dotyczy ten sen i czy dotyczy to teraźniejszości czy przyszłości. Nie wiadomo też czy są jakieś przeszkody i w jaki sposób je pokonać. To co jest powyżej to jest tylko wstępna, skrócona interpretacja i dopiero po wgłębieniu się w szczegóły można by było odczytać konkretny przekaz tego snu, czyli cel pojawiania się tego snu.

Wracając jednak do swobodnych skojarzeń to musze jednak zaznaczyć, że ta metoda nie jest metodą doskonałą. Błędy mogą wynikać z tego względu, że każdy symbol jest wieloznaczny. Metodą swobodnych skojarzeń możemy przykładowo odkryć jedno z wielu znaczeń jakiegoś symbolu, ale akurat nie to, które było użyte w analizowanym śnie. Po drugie nawet jeśli poprawnie określimy co oznacza poszczególny symbol to już możemy nie potrafić znaleźć jakichś części wspólnych pomiędzy skojarzeniami i zostaniemy po prostu z luźnym zbiorem skojarzeń, które nic nam nie mówią. Mimo wszystko warto wiedzieć, że jest coś takiego jak swobodne skojarzenia oraz czasem warto posługiwać się tą metodą

 
© Copyrigt by Rafał Marciniak 2004-2009       Polityka prywatności