sennik senniki sny symbole sen w MocSnu

     

Jeśli chcesz abym pomógł Tobie zinterpretować sen to zajrzyj  tutaj
 

Co dają sny ? sennik wstęp

Symbole w snach
     Sennik
     Symbole indywidualne

Tłumaczenie snów - Pomoc

Podstawowy podział snów
     Sny symboliczne
     Sny odreagowujące
     Sny fizyczne
     Sny erotyczne
     Sny prorocze
     Sny odwrotne
     Świadome sny

Sny a czas - podział snów

Sny - Formy przekazu
     Sny powtarzające się
     Sny emocjonujące
     Sny niedokończone

Czego nie robić?

Jeszcze coś o snach
     Sny a bogactwo?
     Można wpływać na sny?
     Czy sny są bezpieczne?

Jak zapamiętywać sny?

Przykłady tłumaczenia snów
     Sen 1 i 2
     Sen 3
     Sen 4 i 5
     Sen 6
     Sen 7 ciekawostka

Informacje o serwisie

O autorze serwisu
     Honorowi współtwórcy

Linkownia

Poczta

       

Sny a czas - podział snów

Poszczególne grupy snów można w uproszczeniu podzielić ze względu na czas do którego te sny się odnoszą:

      - przeszłość: sny odreagowujące
      - teraźniejszość: sny fizyczne, sny symboliczne, sny erotyczne
      - przyszłość: sny symboliczne, sny prorocze, sny życzeniowe

Ten podział wymaga pewnego dodatkowego wytłumaczenia co oznacza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Sny odnoszące się do przeszłości to sny które w swojej tematyce poruszają sprawy, które miały miejsce kiedyś. Zwrócić jednak musze uwagę, że to "kiedyś" jest dość obszernym przedziałem czasu, bo odnoszącym się czasu od naszego życia płodowego do momentu aż zasnęliśmy i przyśnił nam się dany sen. Ważne jest, że to co nam się śniło uległo zakończeniu. Te sny działają na zasadzie przypomnienia, uporządkowania wspomnień.

Sny odnoszące się do teraźniejszości to sny które odnoszą się do czasu, w którym ma miejsce ten sen. Najprościej teraźniejszość jest przedstawiona w przypadku snów fizycznych. Czyli po prostu to co w danej chwili dzieje się z naszym ciałem lub bodźce jakie w tej chwili odbieramy są pokazywane w śnie. Bardo podobnie wygląda to też w przypadku snów erotycznych gdzie pokazane są nasze teraźniejsze niezaspokojone potrzeby.

Teraźniejszość w przypadku snów symbolicznych jest dość umowną sprawą, ponieważ obejmuje czasem niedaleką przeszłość oraz bliską przyszłość. W snach takich jest przedstawiony obecny stan naszej psychiki lub sytuacji życiowej z tym, że ten stan może się utrzymywać na stałym poziomie przez jakiś dłuższy okres czasu np. paru tygodni. W snach tych mogą być zawarte rady jak zmienić obecny teraźniejszy stan śniącego (jeśli jest on niepożądany) bez pokazania jak potem może wyglądać przyszłość.

Sny odnoszące się do przyszłości to sny które pokazują nam to co może się wydarzyć. To pokazanie przyszłości może przybierać formę pokazania sytuacji, które rzeczywiście będą miały miejsce (sny prorocze), lub sny mogą wskazywać przyszłość ale ona nigdy się nie zrealizuje lub zrealizuje, się ale w przeciwny sposób do pokazanego w śnie (sny odwrotne).Sny odnoszące się do przyszłości mogą również pokazywać jakie konsekwencje w przyszłości może przynieść zachowanie się w ściśle określony sposób (sny symboliczne). W przypadku snów symbolicznych odpowiedź na pytanie: czy wskazana w śnie przyszłość się zrealizuje? jest uzależniona od naszego teraźniejszego postępowania. Coś na zasadzie prostego przykładu: Jeśli 'teraz' nie będziesz się uczyć to w 'przyszłości' nie zdasz egzaminu.

 
© Copyrigt by Rafał Marciniak 2004-2009       Polityka prywatności