sennik senniki sny symbole sen w MocSnu

     

Jeśli chcesz abym pomógł Tobie zinterpretować sen to zajrzyj  tutaj
 

Co dają sny ? sennik wstęp

Symbole w snach
     Sennik
     Symbole indywidualne

Tłumaczenie snów - Pomoc

Podstawowy podział snów
     Sny symboliczne
     Sny odreagowujące
     Sny fizyczne
     Sny erotyczne
     Sny prorocze
     Sny odwrotne
     Świadome sny

Sny a czas - podział snów

Sny - Formy przekazu
     Sny powtarzające się
     Sny emocjonujące
     Sny niedokończone

Czego nie robić?

Jeszcze coś o snach
     Sny a bogactwo?
     Można wpływać na sny?
     Czy sny są bezpieczne?

Jak zapamiętywać sny?

Przykłady tłumaczenia snów
     Sen 1 i 2
     Sen 3
     Sen 4 i 5
     Sen 6
     Sen 7 ciekawostka

Informacje o serwisie

O autorze serwisu
     Honorowi współtwórcy

Linkownia

Poczta

       

Podstawowy podział snów

W celu łatwiejszego zrozumienia istoty snów i pewnych charakterystycznych ich cech dokonałem podziału snów. Zaznaczyć muszę, że cześć nazw snów używanych przeze mnie jest też używana przez inne osoby zajmujące się snami, ale nie zawsze moja definicja ściśle pokrywa się z definicjami innych osób. Dodatkowo dla ułatwienia rozróżnienia poszczególnych snów wprowadziłem nowe skrótowe nazwy więc z częścią nazw w innych opracowaniach raczej się nie spotkacie.

Generalnie wszystkie sny można podzielić na następujące rodzaje:

     Sny symboliczne
     Sny odreagowujące
     Sny fizyczne
     Sny erotyczne
     Sny prorocze
     Sny odwrotne

Dodatkowo poza tym podziałem, ze względu na bardzo szczególna specyfikę snu, znajdują się:

     Świadome sny

Zaznaczyć muszę, że jest to umowny podział, ponieważ jakiś sen może czasem należeć jednocześnie do kilku z wyżej wymienionych grup, a o decyzji zakwalifikowania jakiegoś snu do określonej grupy czasem decydują bardzo subtelne różnice. Podczas omawiania jednak poszczególnych rodzajów snówzaznaczyłem do jakiej jeszcze innej grupy dane sny mogą należeć.

 
© Copyrigt by Rafał Marciniak 2004-2009       Polityka prywatności