sennik senniki sny symbole sen w MocSnu

     

Jeśli chcesz abym pomógł Tobie zinterpretować sen to zajrzyj  tutaj
 

Co dają sny ? sennik wstęp

Symbole w snach
     Sennik
     Symbole indywidualne

Tłumaczenie snów - Pomoc

Podstawowy podział snów
     Sny symboliczne
     Sny odreagowujące
     Sny fizyczne
     Sny erotyczne
     Sny prorocze
     Sny odwrotne
     Świadome sny

Sny a czas - podział snów

Sny - Formy przekazu
     Sny powtarzające się
     Sny emocjonujące
     Sny niedokończone

Czego nie robić?

Jeszcze coś o snach
     Sny a bogactwo?
     Można wpływać na sny?
     Czy sny są bezpieczne?

Jak zapamiętywać sny?

Przykłady tłumaczenia snów
     Sen 1 i 2
     Sen 3
     Sen 4 i 5
     Sen 6
     Sen 7 ciekawostka

Informacje o serwisie

O autorze serwisu
     Honorowi współtwórcy

Linkownia

Poczta


Obszar Warowny Śląsk

fotki
       

Nota prawna

Twórcą serwisu mocsnu.pl oraz autorem wszystkich tekstów jest Rafał Marciniak. Prawa autorskie do całego serwisu w tym do wszystkich tekstów, materiałów i opracowań przysługują Rafałowi Marciniakowi. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione. Naruszenie moich praw autorskich grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Protected by BOWI Group

Uwaga

Utwory, informacje i dane publikowane na stronach serwisu internetowego mocsnu.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, i w żaden sposób nie mogą zastąpić profesjonalnej pomocy bądź porady medycznej, psychologicznej, bądź porady innych kwalifikowanych specjalistów. Rozpowszechnianie informacji publikowanych na stronach serwisu mocsnu.pl nie stanowi czynności doradztwa i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej czy medycznej.

Pomoc oferowana za pośrednictwem niniejszych stron internetowych nie może być podstawą diagnozowania, leczenia bądź terapii i nie może zastąpić osobistego kontaktu i instruktażu ze strony uprawnionych do wykonywania zawodu profesjonalistów.

Autor serwisu zastrzega, iż Użytkownik serwisu mocsnu.pl korzysta z niego na własny koszt i ryzyko. Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych, niematerialnych, moralnych lub duchowych, będących następstwem korzystania lub niemożności korzystania z serwisu internetowego mocsnu.pl. Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek decyzji użytkownika podjętych na podstawie informacji zawartych w serwisie www.mocsnu.pl.

Jeśli więc ktoś chce korzystać z informacji zawartych w tym serwisie to może to robić, ale czyni to na własną odpowiedzialność. Jeśli ktoś tej odpowiedzialności nie chce ponosić to proszę takie osoby o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z tego serwisu.

Ważne

Nie jest moim celem uczynienie komukolwiek, jakiejkolwiek szkody. Nie jestem jednak wszechwiedzącym ani nieomylnym człowiekiem i mimo moich największych starań mogły mi się zdarzyć tu jakieś niezamierzone wpadki za które przepraszam.
Osoby, które wyłapią jakieś błędy, poinformują mnie o tym i pomogą mi te błędy usunąć, mogą liczyć na moją wdzięczność.

 
© Copyrigt by Rafał Marciniak 2004-2009       Polityka prywatności